Når du arbeider som konsulent i Zenit vil du få anledning til «å byggja» din eigen kompetanse gjennom spennande og utviklande oppdrag hos store, små og attraktive aktørar innan industrien. Vi har eit bra nettverk som du vil få tilgang til. Me prøver å finna fram til kundar og prosjekt som passer di bakgrunn og dine ambisjonar. Du vil ha kontakt med Zenit gjennom hele oppdraget, vi tilbyr kurs og anna kompetanseutvikling dersom det er ynskjer for det.

Vi lagar også til treff for våre tilsette gjennom året, både faglig og sosialt.

Fleksibilitet
Vi kan tilby eit godt utval av oppgåver. Dei varierer mellom korte oppdrag for fleire kundar til lengre oppdrag, gjerne over fleire år, hos ein enkelt kunde. Vi tilbyr gode betingelsar.

Rekruttering
Vi er ein del av eit sterkt teknisk kompetansemiljø og det er stor etterspørsel av ingeniørar.

Vi ynskjer å bygga opp ei solid engineeringsbedrift som skal bli marknaden sitt 1. val når det
dukkar opp behov for vår kompetanse. Vi er stadig på utkikk etter gode ressursar som vil
jobba saman med oss og utvikla bedrifta vidare.

Karriere hos oss