Zenit Engineering leverer konsulenttenester innanfor de fleste fasar av et prosjekt. Det innebærer at konsulentane våre har kompetanse innenfor alt frå studie og tidligfase til prosjektgjennomføring, produksjon og leveranse. Våre 10 tilsette har til saman ei brei erfaring som kundane våre nyttar seg av. Kompetansen breier seg frå sivilingeniørtenester til dokumentkontroll og teknisk teikning.
Områda som konsulentane våre har si erfaring og ekspertise frå er:
Mekanisk, Rør, Stål / Struktur, Plan / Kost kontroll, Innkjøp / kontrakt, teknisk teikning

Dersom de ynskjer meir info om den enkelte sin kompetanse er de velkommen til å logge inn ta kontakt med oss.

 BENTE MARIE SJO
Dagleg leiarbms@zenit.no
Tlf 9601 5954


JAN EGIL APELAND

Ingeniør maskinjea@zenit.no
Tlf 414 66 655
STIG DALE

Senioringeniør røyr


sd@zenit.no
Tlf 9704 0337

EIRIK HAAVIK EIKELAND
Ingeniør maskinehe@zenit.no
Tlf 9522 0771ODD HALLSTEIN YSTANES
Senioringeniør maskin
ohy@zenit.no
Tlf 4003 1254 ROALD ØEN
Senioringeniør maskin

roe@zenit.no
Tlf 4003 1252HÅKON SLETTEN

2D/3D teiknar
hs@zenit.no
tlf 9964 004

 ØRJAN ERSLAND JOHANSEN
Ingeniør maskinoej@zenit.no
Tlf 4064 1117


T OMMY RØYRVIK GRØTTE
Ingeniør røyr/MC
trg@zenit.noTlf 4003 1255

RANDI H. RØYRVIK

Prosjektkontroll
Leverandørdokumentasjonrhr@zenit.no
Tlf 4003 1258