Kompetansen vår

Zenit Engineering leverer konsulenttenester innanfor dei fleste fasar av eit prosjekt.

Det innebærer at konsulentane våre har kompetanse innanfor alt frå studie og tidligfase, til prosjektgjennomføring, produksjon og leveranse.

Våre tilsette har til saman ei brei erfaring som kundane våre nyttar seg av.
Kompetansen breier seg frå sivilingeniørtenester til dokumentkontroll og teknisk teikning.
Områda som konsulentane våre har si erfaring og ekspertise frå er:
Mekanisk, rør, stål / struktur, materialteknologi, plan / kostkontroll, innkjøp / kontrakt og prosjektleiing.

Dersom de ynskjer meir info om den enkelte sin kompetanse, er de velkommen til å ta kontakt med oss.

Jan Egil Apeland

Senioringeniør maskin

jea@zenit.no
Tlf 4146 6655

Stig Dale

Senioringeniør røyr

sd@zenit.no
Tlf 9704 0337

Tordis Sagstad

Prosjektingeniør

ts@zenit.no
Tlf 9117 5818

Tommy Røyrvik Grøtte

Ingeniør røyr

trg@zenit.no
Tlf 4003 1255

Jørn Eirik Olsen

Sivilingeniør mekanisk /materialvitenskap

jeo@zenit.no
Tlf 4110 0739

Eirik Hereid Spilde

Sivilingeniør maskinteknikk

ehs@zenit.no
Tlf 9776 4363

Odd Hallstein Ystanes

Senioringeniør maskin

ohy@zenit.no
Tlf 4003 1254

Margaret Hivand

Ingeniør mekanisk design/struktur

mh@zenit.no
Tlf 4659 4704

Petter Ottesen

Sivilingeniør materialteknologi

po@zenit.no
Tlf 9225 9116

Roald Øen

Senioringeniør mekanisk design

roe@zenit.no
Tlf 4003 1252

Amund Henriksen

Sivilingeniør maskinteknikk
og mekanisk design
Sertifisert IWE sveiseingeniør

ah@zenit.no
Tlf 9758 2485

Bente Marie Sjo

Dagleg leiar

bms@zenit.no
Tlf 9601 5954