Image
Text

Siste nytt

Text


Image
Text

BKS Montering blir hovudaksjonær i Zenit Engineering AS

Text

BKS Montering As kjøper opp 83 % av aksjane i Zenit Engineering

BKS er ein stor leverandør av tenester og produkt til skips-, prosess-, kraft- offshore- og havbruksnæringa og opplever for tida sterk vekst innan for sine satsingsområde og har hatt auka behov for ingeniørkapasitet.
Zenit Engineering med sin sivil- og ingeniørkompetanse viktige element i utviklinga for BKS Gruppa.

BKS Gruppa som består av selskapa BKS Industri, BKS Montering, BKS Service og BKS VVS & Ventilasjon og tilbyr eit bredt utval av tenester for norsk industri. BKS leverer mellom anna innan marknader som landindustri, offshore, maritim, oppdrettsnæring og bygg og anlegg.

Zenit Engineering AS vil yta same gode jobben for eksisterande, og nye kundar framover.

De kan også lesa saka i Kvinnheringen
https://www.kvinnheringen.no/bedrifter/bks/naringsliv/bks-er-blitt-hovudaksjonar-i-zenit-engineering/s/5-27-144168

Image
Text

Zenit Engineering ekspanderer i Odda

Text

Jørn Eirik Olsen, Eirik Spilde, Petter Ottesen og Amund Henriksen representerer Zenit Engineering sitt avdelingskontor i Odda. 

Med nærleik til kundar og fagmiljø finn de oss 1. etg hjå Odda Technology på Eitrheim, i Holmavegen 29.

Jørn Eirik er sivilingeniør mekanisk med doktorgrad innan materialvitenskap, Eirik er sivilingeniør maskinteknikk, Petter er sivilingeniør materialteknologi og Amund er sivilingeniør maskin/mekanisk design og sertifisert sveiseingeniør IWE.

Vi tek på oss små og store oppdrag frå kontora våre i Odda og Husnes

Text


Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Text

BESØKSADRESSER

Onarheimsvegen 96, 5480 HUSNES

Holmavegen 29, 5750 Odda

Johan Berentsensvei 41 5160 Laksevåg

Text

KONTAKT

Postadresse: Pb 276, 5480 Husnes

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon