Image
Text

Om oss

Våre 11 motiverte tilsette har solid teknisk og industriell erfaring.
Vi tek på oss alle typar oppdrag både frå kontoret eller ute hos kunde.

Zenit Engineering vart etablert i 2000 som eit frittståande konsulentfirma innan skips- og maskinteknikk.

Vi har etablert oss i eige kontorbygg i Husnes sentrum.
4 av dagens tilsette var og med ved etableringa. Dei er og medeigarar i firmaet.Image
Text

Ressursane våre

De leiger ein av ingeniørane våre når du har behov for hjelp
til å gjennomføra både kort- og langsiktige prosjekt.
Me har tileigna oss mykje kunnskap og erfaring som kundane våre dreg nytte av.
Gode dataverktøy er ein viktig del av vår konstruksjonskvardag,
og AutoCad / Inventor er dei programma som er mest brukt.
Fleire av ingeniørane våre har også lang erfaring i 3D-modellering.

Image
Text

Rådgjeving

Etter kvart har vi utvikla ei god erfaring som kjem kundane
våre til gode når det dukkar opp utfordingar og behov.
Me er effektive, og har heile tida fokus på kva som er den beste løysinga for kunden.

Dialog og kommunikasjon er viktige element for at eit oppgåve skal bli utført på best mulig måte. I samråd med kundane våre legg me til rette for at oppgåvene blir løyst mest mogeleg effektivt.

Text

Til støtte for engineering og design nyttar vi følgjande programvare

Autodesk AutoCAD - Tegning i 2D og ISO
REVIT HVAC- 3D modellering
Plant 3D - generering av isometriske og
ortografiske teikningar
Autodesk Inventor - 3D modellering og teikning
Staad.ProV8i - Strukturanalyse og design
Microsoft Office - Dokumentasjon og rapportar

Text

I tillegg har vi kjennskap til bruk av:

Mips - Prosjektstyring
Intergraph/Bentley MicroStation 1985 - 1999
Aveva PDMS SolidWorks - 3D modellering og teikning ProArc - Dokumenthåndtering og dokumentkontrollCCS (Change Control System) - Endringskontroll
MathCad - Berekningar og dokumentasjon

Text

Fire gode grunnar til å nytta kompetansen vår

  • De har mangel på intern kompetanse og / eller erfaring til å løysa utfordringa.
  • Kompetanse og erfaring er til stades, men det er begrensa med interne arbeidsressursar (t.d. tid)
  • De ynskjer ikkje å auka faste kostnader.
  • De ynskjer at nokon ser på utfordringane med nye auger
Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Image
Text

ADRESSE

Onarheimsvegen 96, Pb. 276

5480 HUSNES


Holmavegen 29

5750 Odda

Text

KONTAKT

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon