Image
Text

Om oss

Vi er klare til å bistå der de manglar eller treng å tilføra ingeniørkompetanse og prosjektkontroll.
Våre motiverte tilsette har solid teknisk og industriell erfaring.
Vi tek på oss alle typar oppdrag både frå kontoret eller ute hos kunde. 

Zenit Engineering vart etablert i 2000 som eit frittståande konsulentfirma innan skips- og maskinteknikk. Vi har etablert
oss i eige kontorbygg i Husnes sentrum. 4 av dagens tilsette var og med ved etableringa. Dei er og medeigarar i firmaet.

Mange års erfaring frå ulike kundar og disiplinar gjev ingeniørane våre ei
svært god erfaring som vi heile tida utviklar og tek med oss vidare.
Ingeniørane våre bidrar til nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system som allereie finns i dag.
Image
Text

Ressursane våre

De leiger ein av ingeniørane våre når du har behov for hjelp
til å gjennomføra både kort- og langsiktige prosjekt.
Me har tileigna oss mykje kunnskap og erfaring som kundane våre dreg nytte av.
Gode dataverktøy er ein viktig del av vår konstruksjonskvardag,
og AutoCad / Inventor er dei programma som er mest brukt.
Fleire av ingeniørane våre har også lang erfaring i 3D-modellering.

Image
Text

Rådgjeving

Etter kvart har vi utvikla ei god erfaring som kjem kundane
våre til gode når det dukkar opp utfordingar og behov.
Me er effektive, og har heile tida fokus på kva som er den beste løysinga for kunden.

Dialog og kommunikasjon er viktige element
for at eit oppgåve skal bli utført på best mulig måte.
I samråd med kundane våre legg me til rette for at
oppgåvene blir løyst mest mogeleg effektivt.

Text

Til støtte for engineering og design nyttar vi følgjande programvare

Autodesk AutoCAD - Tegning i 2D og ISO
REVIT HVAC- 3D modellering
Plant 3D - generering av isometriske og
ortografiske teikningar
Autodesk Inventor - 3D modellering og teikning
Staad.ProV8i - Strukturanalyse og design
Microsoft Office - Dokumentasjon og rapportar

Text

I tillegg har vi kjennskap til bruk av:

Mips - Prosjektstyring
Intergraph/Bentley MicroStation 1985 - 1999
Aveva PDMS SolidWorks - 3D modellering og teikning ProArc - Dokumenthåndtering og dokumentkontrollCCS (Change Control System) - Endringskontroll
MathCad - Berekningar og dokumentasjon

Text

Fire gode grunnar til å nytta kompetansen vår

  • De har mangel på intern kompetanse og / eller erfaring til å løysa utfordringa.
  • Kompetanse og erfaring er til stades, men det er begrensa med interne arbeidsressursar (t.d. tid)
  • De ynskjer ikkje å auka faste kostnader.
  • De ynskjer at nokon ser på utfordringane med nye auger
Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Text

BESØKSADRESSER

Onarheimsvegen 96, 5480 HUSNES

Holmavegen 29, 5750 Odda

Johan Berentsensvei 41 5160 Laksevåg

Text

KONTAKT

Postadresse: Pb 276, 5480 Husnes

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon