Image
Text

Tenester

Vi har som mål å avlasta kundane våre og tilby kompetanse som kunden ikkje innehar i eigen organisasjon.
Vi tilbyr ingeniørar som har lang erfaring frå både on- og offhore industrien, skipsbygging og smelteverksindustrien.
Samla sett har vi mykje erfaring og kompetanse som vi gjerne vil dela med kunden.

Typiske etterspurte tenester er  IWE sveiseteknikk, prosjektleiing,
mekanisk design og konstruksjon, produktutvikling, berekning og 3D modellering.

Me er oppdaterte på programvarer og løyser oppgåvene der kunden vil at me skal vera,
anten stasjonert hos dei eller i frå kontoret vårt på Husnes, Odda eller i Bergen.Image
Text

Design

De leiger ein av ingeniørane våre når de har behov for hjelp til å gjennomføra prosjekt.
Enten du treng engineering eller prosjektleiing har våre tilsette kompetansen.
Me har tileigna oss mykje kunnskap og erfaring som kundane våre dreg nytte av.
Engasjementa kan vera både kort- og langsiktige.
Gode dataverktøy er ein viktig del av vår konstruksjonskvardag,
og AutoCad / Inventor er dei programma som er mest brukt.
Fleire av ingeniørane våre har også lang erfaring i 3D-modellering.

Image
Text

Zenit Drop-in tenester

Nokon gonger kan det lønna seg å shoppe ingeniørtenester
utan prosessar som forseinkar tidsplanen når det hastar.
Hos oss skal det skal vera enkelt å få hjelp utan formalitetar,
og at de som kunde skal forplikta dykk med langsiktige avtalar.

Har de behov for hastearbeid innan 3D modellering, konstruksjon
eller t.d berekning så er me klare til å hjelpa kundane våre effektivt.

Zenit har som mål at det skal vera enkelt å kontakta oss og få hjelp.

Me har det som skal til!

Kontakt oss på telefon: 4003 1250

Image
Text

 

Zenit reiser og offshore

Etter kvart har vi utvikla ei god erfaring som kjem med kundane våre
til gode når det dukkar opp utfordingar og behov.
Me er effektive og har heile tida fokus på kva som er den beste løysinga for kunden.
Det betyr mykje for oss at kunden kjenner seg trygg på at
me tilpassar oss etter kunden sitt behov.
Ynskjer de som kunde at me t dømes reiser offshore, då reiser me offshore.

 

 

 

Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Text

BESØKSADRESSER

Onarheimsvegen 96, 5480 HUSNES

Holmavegen 29, 5750 Odda

Johan Berentsensvei 41 5160 Laksevåg

Text

KONTAKT

Postadresse: Pb 276, 5480 Husnes

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon