Image
Image
Text

Når ein viktig bit manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, design og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, offshore, mekanisk industri og smelteverksindustrien.

Text
 "Kunnskap må forbedres, utfordres
og økes hele tiden,
ellers forsvinner den"
   Peter Drucker                                                                                                                           
Image
Button
Text

Vi har opna avdelingskontor i Odda

Jørn Eirik Olsen og Eirik Spilde på plass i Holmavegen 29 hjå Odda Technology på Eitrheim.
Her har vi nærleik til kundar og fagmiljø. Jørn Eirik er sivilingeniør mekanisk
med doktorgrad innan materialvitenskap og Eirik er sivilingeniør maskinteknikk.
Vi har inngått rammeavtale med Boliden Odda og avtale med TiZir.


Vi har plass til fleire oppdrag og håpar at Oddamarknaden vil nytta seg
godt av muligheten for å bruka oss til små og store oppdrag.

Velkommen innom!

Image
Text

Om oss

Vi er klare til å bistå der de manglar eller treng å tilføra ingeniørkompetanse og prosjektkontroll.
Våre motiverte tilsette har solid teknisk og industriell erfaring.

Vi tek på oss alle typar oppdrag både frå kontoret eller ute hos kunde. 

Zenit Engineering vart etablert i 2000 som eit frittståande konsulentfirma innan skips- og maskinteknikk. Vi har etablert
oss i eige kontorbygg i Husnes sentrum. 4 av dagens tilsette var og med ved etableringa. Dei er og medeigarar i firmaet.

Mange års erfaring frå ulike kundar og disiplinar gjev ingeniørane våre ei
svært god erfaring som vi heile tida utviklar og tek med oss vidare.
Ingeniørane våre bidrar til nye teknologiske løysingar og sikrar
teknologiske system som allereie finns i dag.

Image
Text

Tenester

Materialvitenskap
Røyr
Mekanisk
Stål og struktur
Maskinteknikk
Innkjøp
Kontrakt
Plan- og kostkontroll
Button
Image
Text

Kundane våre

Dei fleste kundane våre ligg i Hardanger og Sunnhordlandsregionen.
Vi leverer tenester til både onshore-  og offshorebaserte kundar.
Oppdraga blir som oftast utført på kunden sin lokasjon, men vi har og
enkelte oppdrag som vi løyser frå kontoret vårt på Husnes eller i Odda.


Button
Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text

Her finn de oss

Zenit Engineering AS
  Onarheimsvegen 96, Pb. 276, 5480 HUSNES

 eller Holmavegen 29, 5750 Odda


Tlf.: 4003 1250 
post@zenit.no


Org.nr. 981 957 342 MVA


Googlemap
Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Image
Text

ADRESSE

Onarheimsvegen 96, Pb. 276

5480 HUSNES


Holmavegen 29

5750 Odda

Text

KONTAKT

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon