Når viktig kompetanse manglar, er vi her

Vi er leverandør av kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr,
materialteknologi, design, IWE sveiseteknikk og mekanisk design.
Vi har lang og variert industrierfaring frå smelteverk,
mekanisk-, livbåt-, skipsverft- og skipsutstyrbransjen.

Vi i Zenit Engineering har som mål å levera den spisskompetansen kundane manglar. Industrien stiller høge krav til design, funksjon og konstruksjon.
Våre tilsette er
kvalifiserte ingeniørar med høg fagleg kompetanse
innan mekanisk design, konstruksjon, struktur og tekniske løysingar.
I samhandling med kunde har vi mål om høgast mogeleg
kvalitet i frå avklaringa
til overlevering i prosjektet.

Vi er totalleverandør frå studie til gjennomføring og
sluttrapportar av tekniske og mekaniske løysingar.

Vi tar også enkeltståande oppdrag beståande av
t.d. styrkeberegning, analyse, design og konstruksjon

I godt samarbeid med BKS Industri AS, leverer vi komplette
tekniske og mekaniske løysingar etter behov for alle typar industri.

 

Tenester

Materialvitenskap

Stål og struktur

Maskindesign

Røyr

Mekanisk

IWE sveisesertifisering

Maskinteknikk

Innkjøp

Kontrakt

Plan- og kostkontroll

Les meir