Når viktig kompetanse manglar

Vi er leverandør av kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr,
materialteknologi, design, IWE sveiseteknikk og mekanisk design.
Vi har lang og variert erfaring frå offshore, mekanisk industri,
smelteverksindustri, skipsverft, livbåtindustri og skipsutstyrsindustri

 

Vi leverer alt i frå 
studie til gjennomføring og sluttrapportar.

Vi tar også enkeltståande oppdrag beståande av t.d. styrkeberegning, design og konstruksjon

I godt samarbeid med BKS Industri AS, leverer vi  komplette tekniske og mekaniske løysingar etter behov for alle typar industri.

Kundane våre

Vi leverer tenester til både smelteverksindustrien, skipsindustrien,
onshore- og offshorebaserte kundar. 
Vi jobbar både i frå kontoret vårt på Husnes, i Odda og på Laksevåg.
Vi er og stasjonert ute hos kunden.
Vi tek på oss små, store, korte og lange oppdrag.

Tenester

Materialvitenskap

Stål og struktur

Maskindesign

Røyr

Mekanisk

IWE sveisesertifisering

Maskinteknikk

Innkjøp

Kontrakt

Plan- og kostkontroll

Les meir