Image
Image
Text

Når ein viktig bit manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, materialteknologi, design og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, offshore, mekanisk industri og smelteverksindustrien.

Text
 "Kunnskap må forbedres, utfordres
og økes hele tiden,
ellers forsvinner den"
   Peter Drucker                                                                                                                           
Image
Text

Zenit Engineering har avdelingskontor i Odda

Med nærleik til kundar og fagmiljø finn de oss
1. etg hjå Odda Technology på Eitrheim, i Holmavegen 29.

Vi tek på oss små og store oppdrag frå kontora våre i Odda og Husnes

Velkommen innom!

Image
Text

Hyggjeleg å vera tilbake i båtbransjen

Text

Veldig gledeleg for oss å starta hausten med eit nytt oppdrag med varighet ut året for
Oma Baatbyggeri a.s på Stord.
Vi takkar for tilliten og syns det er hyggjeleg å vera tilbake i båtbransjen.

Sjå meir om Oma Baatbyggeri her
 

Image
Text

Kundane våre

Dei fleste kundane våre ligg i Hardanger og Sunnhordlandsregionen.
Vi leverer tenester til både onshore-  og offshorebaserte kundar.
Oppdraga blir som oftast utført på kunden sin lokasjon, men vi har og
enkelte oppdrag som vi løyser frå kontoret vårt på Husnes eller i Odda.


Button
Image
Text


Tenester


Materialvitenskap
Stål og struktur
Maskindesign
Røyr
Mekanisk

 

Maskinteknikk
Innkjøp
Kontrakt
Plan- og kostkontroll

Button
Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text

Her finn de oss

Zenit Engineering AS
  Onarheimsvegen 96, Pb. 276, 5480 HUSNES

 eller Holmavegen 29, 5750 Odda


Tlf.: 4003 1250 
post@zenit.no


Org.nr. 981 957 342 MVA


Googlemap
Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Image
Text

ADRESSE

Onarheimsvegen 96, Pb. 276

5480 HUSNES


Holmavegen 29

5750 Odda

Text

KONTAKT

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon