Når viktig kompetanse manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin,
røyr, materialteknologi, design, IWE sveiseteknikk og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri,
offshore, mekanisk industri og smelteverksindustri.


Vi har flytta inn i
nye og større kontor i Odda

Velkommen innom oss i «Pentagon»
Eitrheimsneset 8, 2. etg.

Kundane våre

Vi leverer tenester til både smelteverksindustrien, skipsindustrien,
onshore- og offshorebaserte kundar. 
Vi jobbar både i frå kontoret vårt på Husnes, i Odda og på Laksevåg.
Vi er og stasjonert ute hos kunden.
Vi tek på oss oppdrag alt i frå ein time til 3 år eller meir.

Tenester

Materialvitenskap

Stål og struktur

Maskindesign

Røyr

Mekanisk

IWE sveisesertifisering

Maskinteknikk

Innkjøp

Kontrakt

Plan- og kostkontroll

Les meir