Image
Image
Text

Når ein viktig bit manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, design og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, offshore, mekanisk industri og smelteverksindustrien.

Text
 "Kunnskap må forbedres, utfordres
og økes hele tiden,
ellers forsvinner den"
   Peter Drucker                                                                                                                           
Image
Image
Image
Text

Om oss

Vi er klare til å bistå der de manglar eller treng å tilføra ingeniørkompetanse og prosjektkontroll.
Våre motiverte tilsette har solid teknisk og industriell erfaring.

Vi tek på oss alle typar oppdrag både frå kontoret eller ute hos kunde. 

Zenit Engineering vart etablert i 2000 som eit frittståande konsulentfirma innan skips- og maskinteknikk.
Vi har etablert oss i eige kontorbygg i Husnes sentrum.
4 av dagens tilsette var og med ved etableringa. Dei er og medeigarar i firmaet.

Kompetansen vår

Mange års erfaring frå ulike kundar og disiplinar gjev ingeniørane våre ei
svært god erfaring som vi heile tida utviklar og tek med oss vidare.
Ingeniørane våre bidrar til nye teknologiske løysingar og sikrar
teknologiske system som allereie finns i dag.

Button
Image
Text

Tenester

Røyr
Mekanisk
Stål og struktur
Innkjøp
Kontrakt
Plan- og kostkontroll
Button
Image
Text

Kundane våre

Dei fleste kundane våre ligg i Sunnhordlandsregionen. Vi leverer tenester til både onshore-  og offshorebaserte kundar. Oppdraga blir som oftast utført på kunden sin lokasjon, men vi har og enkelte oppdrag som vi løyser frå kontoret vårt på Husnes.

 

Button
Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text

Her finn de oss

Zenit Engineering AS
Onarheimsvegen 96, Pb. 276, 5480 HUSNES

 

Tlf.: 4003 1250post@zenit.no

 

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Googlemap
Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Image
Text

ADRESSE

Onarheimsvegen 96, Pb. 276

5480 HUSNES

Text

KONTAKT

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon