Image
Image
Text

Når ein viktig bit manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, materialteknologi, IWE sveisesertifisering,
design og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, offshore, mekanisk industri og smelteverksindustrien.

Text
 "Kunnskap må forbedres, utfordres
og økes hele tiden,
ellers forsvinner den"
   Peter Drucker                                                                                                                           
Image
Text

BKS Montering blir hovudaksjonær
i Zenit Engineering AS

BKS Montering As kjøper opp 83 % av aksjane i Zenit Engineering

Zenit Engineering leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, materialteknologi, IWE sveisesertifisering, design og prosjektkontroll.
Zenit Engineering har lang og variert erfaring frå smelteverksindustrien, mekanisk industri, skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, og offshore.  Zenit Engineering har i dag 12 tilsette og er lokalisert med hovudkontor på Husnes og avdelingskontor i Odda.

BKS er ein stor leverandør av tenester og produkt til skips-, prosess-, kraft- offshore- og havbruksnæringa og opplever for tida sterk vekst innan for sine satsingsområde og har hatt auka behov for ingeniørkapasitet.
Zenit Engineering med sin sivil- og ingeniørkompetanse viktige element i utviklinga for BKS Gruppa.

BKS Gruppa som består av selskapa BKS Industri, BKS Montering, BKS Service og BKS VVS & Ventilasjon og tilbyr eit bredt utval av tenester for norsk industri. BKS leverer mellom anna innan marknader som landindustri, offshore, maritim, oppdrettsnæring og bygg og anlegg.


Zenit Engineering AS vil yta same gode jobben
for eksisterande, og nye kundar framover.


De kan også lesa saka i Kvinnheringen
https://www.kvinnheringen.no/bedrifter/bks/naringsliv/bks-er-blitt-hovudaksjonar-i-zenit-engineering/s/5-27-144168Image
Text

Zenit Engineering ekspanderer i Odda

Jørn Eirik Olsen, Eirik Spilde, Petter Ottesen og Amund Henriksen
representerer Zenit Engineering sitt avdelingskontor i Odda. 


Med nærleik til kundar og fagmiljø finn de oss
1. etg hjå Odda Technology på Eitrheim, i Holmavegen 29.

Jørn Eirik er sivilingeniør mekanisk med doktorgrad innan materialvitenskap,
Eirik er sivilingeniør maskinteknikk, Petter er sivilingeniør materialteknologi og
Amund er sivilingeniør maskin/mekanisk design og sertifisert sveiseingeniør IWE.

Vi tek på oss små og store oppdrag frå kontora våre i Odda og Husnes

Velkommen innom!

Image
Text


Tenester


Materialvitenskap
IWE sveisesertifisering

Maskindesign
Røyr
Mekanisk

 

Stål og struktur
Maskinteknikk
Innkjøp
Kontrakt
Plan- og kostkontroll

Button
Image
Text

Kundane våre

Dei fleste kundane våre ligg i Hardanger og Sunnhordlandsregionen.
Vi leverer tenester til både onshore-  og offshorebaserte kundar.
Oppdraga blir som oftast utført på kunden sin lokasjon, men vi har og
enkelte oppdrag som vi løyser frå kontoret vårt på Husnes eller i Odda.


Button
Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text

Her finn de oss

Zenit Engineering AS
  Onarheimsvegen 96, Pb. 276, 5480 HUSNES

 eller Holmavegen 29, 5750 Odda


Tlf.: 4003 1250 
post@zenit.no


Org.nr. 981 957 342 MVA


Googlemap
Text

ZENIT ENGINEERING AS

Org.nr. 981 957 342 MVA

 

Image
Text

ADRESSE

Onarheimsvegen 96, Pb. 276

5480 HUSNES


Holmavegen 29

5750 Odda

Text

KONTAKT

post@zenit.no

Tlf.: 4003 1250

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon