Når ein viktig bit manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, materialteknologi, design og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, offshore, mekanisk industri og smelteverksindustrien.

"Kunnskap må forbedres, utfordres og økes hele tiden, ellers forsvinner den"

Peter Drucker

Zenit Engineering har opna nytt avdelingskontor i Bergen

Med nærleik til industri og fagmiljø finn de oss saman med BKS deira lokale i Johan Berentsensvei 41 på Laksevåg.

Vi er klare til å bidra med vår kompetanse i Bergensmarknaden.

Avdelinga vil vera representert ved Amund Henriksen som er sivilingeniør innan mekanisk design, samt sertifisert IWE sveiseingeniør.  

Velkommen innom!

Hyggjeleg å vera tilbake i båtbransjen

Veldig gledeleg for oss å starta hausten med eit nytt oppdrag med varighet ut året for Oma Baatbyggeri a.s på Stord.
Vi takkar for tilliten og syns det er hyggjeleg å vera tilbake i båtbransjen.

Sjå meir om Oma Baatbyggeri her

Kundane våre

Vi leverer tenester til både smelteverskindustrien, skipsindustrien, onshore- og offshorebaserte kundar og in.  Vi jobbar både i frå konoret vårt på Husnes, i Odda og på Laksevåg. Vi er og stasjonert ute hos kunden. Vi tek på oss oppdrag alt i frå ein time til 3 år eller meir.

Tenester

Materialvitenskap

Stål og struktur

Maskindesign

Røyr

Mekanisk

IWE sveisesertifisering

Maskinteknikk

Innkjøp

Kontrakt

Plan- og kostkontroll

Les meir