Når ein viktig bit manglar

Vi leverer konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, materialteknologi, design, IWE sveiseteknikk
og prosjektkontroll.
Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrsindustri, offshore, mekanisk industri og smelteverksindustrien.

"Kunnskap må forbedres, utfordres og økes hele tiden, ellers forsvinner den"

Peter Drucker

Hyggjeleg å vera tilbake i båtbransjen

Veldig gledeleg for oss å starta hausten med eit nytt oppdrag med varighet ut året for Oma Baatbyggeri a.s på Stord.
Vi takkar for tilliten og syns det er hyggjeleg å vera tilbake i båtbransjen.

Sjå meir om Oma Baatbyggeri her

Kundane våre

Vi leverer tenester til både smelteverskindustrien, skipsindustrien, onshore- og offshorebaserte kundar og in.  Vi jobbar både i frå konoret vårt på Husnes, i Odda og på Laksevåg. Vi er og stasjonert ute hos kunden. Vi tek på oss oppdrag alt i frå ein time til 3 år eller meir.

Tenester

Materialvitenskap

Stål og struktur

Maskindesign

Røyr

Mekanisk

IWE sveisesertifisering

Maskinteknikk

Innkjøp

Kontrakt

Plan- og kostkontroll

Les meir